Světlik

 

Světlik – Svět libereckých knihoven

Časopis vydává 4x ročně Krajská vědecká knihovna v Liberci, dozvíte se v něm něco nejen o ní samotné, ale i o dalších knihovnách v Libereckém kraji, najdete tu práce regionálních autorů a mnoho dalších informací.

Zde najdete nejen aktuální číslo, ale i starší vydání až od roku 2011 http://www.kvkli.cz/svetlik.html