O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Historie a současnost knihovny

Knihovnu zřizuje obec a je nově umístěna spolu s Obecním úřadem v budově Kampeličky. Knihovna má nové krásně upravené prostory.

Obec Svijany se svými 306 obyvateli otevřela v nově rekonstruované budově obecního úřadu také knihovnu. Knihovní fond je umístěn ve dvou místnostech. Obecní úřad investoval do úprav nových prostor pro knihovnu 250 tis. Kč V roce 2011 převzala vedení knihovny knihovnice paní Šárka Kalferstová. Převzala vedení knihovny po paní Haně Kalferstové, která ji ve Svijanech vedla úctyhodných 52 let. Knihovnu začala vést v lednu roku 1959 a její práci ukončila smrt 8. prosince 2011. Stále na ní vzpomínají její věrní čtenáři.

Zřizovatel se rozhodl k dalšímu kroku modernizace nové knihovny – podal žádost do programu VISK 3 a projekt byl schválen. V roce 2013 byla zahájena automatizace knihovny vkládáním knihovního fondu do počítače. Po vložení celého knihovního fondu, byl na internetu zpřístupněn on-line katalog a čtenáři si mohou vyhledat potřebnou literaturu i mimo prostory knihovny.

Veškerá evidence dokumentů byla dosud vedena v ručně psaných seznamech. Výpůjčky byly realizovány klasickým sáčkovým systémem. Fond knihovny je tvořen více než 2 300 svazky pro všechny věkové kategorie a průběžně několikrát ročně je doplňován novými knihami a soubory knih z výměnného fondu KVK v Liberci.

Knihovna a společenská místnost jsou hlavními kulturními stánky obce Svijany. Odehrávají se zde besedy, výstavy a jiné kulturní akce. V knihovně se pořádá pro děti Noc s Andersenem, děti z výtvarného kroužku Šikulové zde mívají odpolední čtení, při kterém si vybírají básničky, pohádky, které si později nacvičí a předvádí svá pásma na různých obecních akcích. V knihovně jsou pořádány také výstavy. Čtenáři zde mají volně k dispozici počítač, tiskárnu i skener. Připojení na internet je zdarma. Za poslední rok se podařilo zvýšit počet čtenářů a to hlavně o děti a mládež.